Inženýrská činnost


Zpracovávání investičních záměrů

Investiční záměr je stěžejním materiálem při dotačním řízení u ministerstva České republiky (řídícího orgánu dotačního programu).

Na základě vypracovaného investičního záměru (včetně dalších příloh, stanovených konkrétním vyhlašovaným programem), který je nedílnou součástí žádosti o dotaci, bývá akce zaregistrována.
Příslušný orgán, který registraci provede, vydá v příslušné lhůtě připomínky k investičnímu záměru. Po zapracování připomínek je řídícím orgánem dotačního programu rozhodnuto o přidělení či zamítnutí dotace. Z výše uvedených důvodů je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost tvorbě investičního záměru, protože na jeho kvalitě závisí získání dotace.

Copyright © TWC s.r.o. - 2024 stun.cz tvorba www