Inženýrské služby

Společnost TWC s.r.o. Vám nabízí kompletní inženýrské služby pro investory-stavebníky. V okamžiku, kdy se rozhodnete zajišťovat stavební opravy, úpravy  případně stavět rodinný dům, provozovnu, vrtat studnu či jiné objekty pro užití v občanském životě musíte získat množství vyjádření, povolení a stanovisek.

Dál Vás čeká zajistit řadu výkresových podkladů a projektových dokumentací různých odborností (profesí) a schválení těchto dokumentací od správců inženýrských sítí a státní správy. S touto činností Vám vždy ochotně pomůžeme.

 

Copyright © TWC s.r.o. - 2024 stun.cz tvorba www